Wadia - Výpredaj

Wadia 781i

Podporované formáty: SACD, Red Book CD, CD-R, CD-RW, MP3, FLAC and WMA, Digitálne rozlíšenie: 24 bit, Vzorkovacia frekvencia: 1,4112 MHz ,
analógové výstupy: 1 x RCA(L+P),1 x XLR(L+P)
Digitalne vstupy: 1xUSB , 1xAES/EBU (XLR), 1xSP/DIF (BNC), 1x Optical (TOSLINK)
Digitálne výstupy: 1x Glas Fiber Optic (ST), 1xAES/EBU (XLR), 1xSP/DIF (BNC),1x Optical (TOSLINK)
Rozmery: 18.4 x 43.2 x 42 cm VxŠxH Hmotnosť: 25 Kg. Prevedenie: Čierny alebo Stieborný anodizovaný hliník.